Utforska ditt framtida jobb

Nyfiken på att jobba som elektriker? Projektledare? Affärsenhetschef? Eller varför inte affärsenhetscontroller? Hur ser en vanlig arbetsdag ut? Vilka krav ställs? Vilka typ av egenskaper behöver man ha? Svaren finns här.

Projektledare

Som projektledare har du en viktig, bred och varierande roll hos oss. Du har ett helhetsansvar för tekniskt genomförande i projekt, du säkerställer administration och leder ditt projektteam. Du jobbar i en lokal, självständig och flexibel affärsenhet - kundfokuserad och nära den lokala marknaden. 

Ditt ansvarsområde:

 • Helhetsansvar från projektets början till slut, från anbud till överlämning
 • Kundkontakt med befintliga kunder och utveckla nya kundrelationer
 • Tekniskt och ekonomiskt ansvar i dina projekt
 • Leder teamet i dina projekt
 • Ansvar för att dina projekt följer kvalitet,-, miljö,- och arbetsmiljöstandard 
 • Bidrar till affärsenhetens resultat

Dina egenskaper:

 • Entreprenör
 • Noggrann och disciplinerad
 • Ansvarstagande
 • Självständig
 • Prestationsinriktad
 • Samarbetsförmåga
 • Affärsdriven

Vad jag gillar med mitt jobb som projektledare är det faktum att jag jobbar med alla delar av ett projekt: både tekniskt, administrativt, försäljning och personal. För att göra detta jobb måste du vara lyhörd och fram för allt organiserad. Du måste ta ansvar. Genom att jobba på Emil Lundgren kan jag arbeta för en affärsenhet i så kallad mänsklig storlek men samtidigt ingå i en stor koncern. Dessutom tycker jag om det utrymme jag får. Affärsenheten litar på mig och jag vet att inte alla företag har det så.

Emil Projektledare

Elektriker

Som elektriker arbetar du med att installera och underhålla ledningar i exempelvis nya bostäder, kontor, köpcentrum, industrier och liknande. Du kan också arbetar med ombyggnation och renoveringar av befintliga byggnader och fastigheter. Det är ett rörligt och varierande arbete i olika miljöer. Förutom kabeldragning så kan du som elektriker även montera in elcentraler och sätta upp kabelstegar, strömbrytare och vägguttag samt montera belysning. Säkerheten är viktig och kräver att man är noggrann.

Ditt ansvarsområde:

 • Ansvara för din personliga skyddsutrustning och göra riskanalys inför varje enskilt uppdrag
 • Genomföra uppgifter inom ditt specifika område och/eller förse särskild service enligt säkerhetsregler
 • Kontrollera utrustning, verktyg och material
 • Håll din arbetsledare uppdateradd om vad som sker på arbetsplatsen
 • Lyssna på kunder för att identifier merförsäljning
 • Bidra till att göra våra kunder nöjda

Dina egenskaper:

 • Disciplinerad
 • Serviceorienterad
 • Teamkänsla
 • Anpassningsförmåga
 • Ansvarstagande


 

Mitt jobb består av att installera och montera ellösningar inom olika fastigheter och miljöer. Jag jobbar dock just nu med mest ombyggnationer och nybyggnationer inom industrin, men även mycket med data- och nätverksinstallationer. Jag gillar mitt jobb och arbetsplatsen jag är på. Jag arbetar bade självständigt och i team med andra, där alla tar ansvar, bidrar med sin kunskap och hjälps åt.

Glenn Elektriker

Affärsenhetscontroller

Som affärsenhetscontroller arbetar du i en verksamhetsnära roll där du hanterar ekonomiska och administrativa uppgifter. Du jobbar nära affärsenhetschefen och projektledarna.

Ditt ansvarsområde:

 • Ansvar för all rapportering från affärsenheten
 • Affärsenhetens budget
 • Projektadministration samt prognoser och projektuppföljning

Dina egenskaper:

 • Självständig
 • Initiativtagande
 • Pedagogisk och förmåga att påverka
 • Anpassningsförmåga

I mitt jobb måste jag vara disciplinerad och självständig för att kunna växla flexibelt mellan mina olika arbetsuppgifter. Mitt jobb är mycket mer omfattande och täcker mer än internrapportering. Affärsenhetscontrollern är en viktig del av beslutsprocessen och fungerar som en rådgivare till affärsenhetschefen samt stöd till projektledarna. Du måste kunna vara tydlig och pedagogisk för att fungera som ett effektivt stöd till affärsenheten.

Jannicke Affärsenhetscontroller

Affärsenhetschef

Som affärsenhetschef tar du fram och genomför din affärsenhets strategiska projekt, följer kontinuerligt din marknad och utvecklar din personal.

Ditt ansvarsområde:

 • Definiera affärsenhetens strategi och genomför handlingsplan för marknads- och kundsegment
 • Garantera din affärsenhets tekniska kapacitet
 • Utveckla din personals kompetens
 • Delta i nätverk i koncernen
 • Hantera din affärsenhet enligt etisk standard

Dina egenskaper:

 • Entreprenör
 • Ledarskaps-, marknadsförings,- och administrativ kompetens
 • Förmåga att lyssna
 • Ansvarstagande
 • Solidariskt förhållningssätt 

Mitt jobb kräver entreprenörskap, en hel del affärsmässighet och ledarskap. Du måste våga ta ansvar! Mina uppgifter är ganska omfattande, från att definiera affärsenhetens strategi till att hantera försäljning och personal. Affärsenhetschefen är som en dirigent som ska driva hela affärsenheten framåt. När du klarar av att identifiera det mervärde som varje anställd kan bidra med till affärsenheten och du får allt att stämma, så får du ett stabilt affärsenhetsresultat.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor